Enligt vetenskapliga undersökningar finns det bevis som visar att vi mår bra i naturen. Några fördelar med den friska luften är att du får en bättre mental hälsa, mindre nivåer av stress, samt att det är ett utmärkt sätt att komma igång med fysiska aktiviteter.

Regeringen har tydliga mål kring friluftsliv

Idag finns det tio olika delmål för friluftslivet i Sverige. Några av dessa är att alla människor ska ha möjlighet att uppleva naturen, samtidigt som allemansrätten värnas och förutsättningarna finns för en god folkhälsa.

Anledningarna är många, men fokus ligger framförallt på fysisk aktivitet. Då det finns många möjligheter att träna och röra på sig inkluderar friluftslivet ofta förmåner som ökad kondition, bättre sömn, samt ett bättre immunförsvar.

Här är några andra fördelar med pulshöjande aktiviteter:

  • Motverkar diabetes typ 2, hjärtsjukdomar, samt högt blodtryck
  • Lindrar stress
  • Kan leda till bättre koordination och balans
  • Förbättrar livskvaliteten
  • Regelbunden fysisk ansträngning ökar din muskelstyrka

Att röra sig utomhus blev allt viktigare under pandemin

Under året 2021 ökade intresset rejält för vandring, löpning och vistelser i skog och mark. Detta berodde nästan enbart på grund av rädslan att bli smittad, eller att försöka undvika fysisk kontakt med andra människor.

Förutom detta var det även många som arbetade hemifrån och hade mer tid att ge sig ut i närområdet. Många kände även att deras psykiska hälsa förbättrades när de vistades i naturen, samt att statistiken visade på en fördubbling av besökare jämfört med åren 2018-2019.

Naturvårdsverket som genomförde undersökningen bekräftade också att vistelser i naturen bidragit med positiva effekter, specifikt för den fysiska och psykiska hälsan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *